Testa produkter från Ego!

Vi tror på våra produkter och vill därför ge dig som arbetar med grönyteskötsel möjlighet att under 14 dagar testa ett urval
av våra produkter helt utan kostnad.
Efter din ansökan kommer vi att se över ditt önskemål och komplettera med de batterier och
tillbehör som vi tror ger dig det största utbytet av maskinerna
Vårt enda motkrav är att du efter provperioden svarar på några enkla frågor i samband
med att du returnerar produkten via vår websida.
I samband med din ansökan görs en företagupplysning/kreditprövning och vi förbehåller oss
rätten att neka till deltagande i samband med detta.
Kunduppgifter

Namn*

Företag*

Utdeln.adress*

Utdeln.postadress*

Leveransadress*

Leveransadress2

Leveranspostadress*

E-post*

Telefon*

Org.nr*

Ordermärkning

Önskat leveransdatum

Företagsbeskrivning*
Jag samtycker till att mina uppgifter lagras i enlighet med vår dataskyddspolicy